Důležité

Obnovení schůzek!!!

Od pondělí 7. prosince budou probíhat schůzky na Ostrově. Dle doporučení vedení Junáka – českého skauta i z důvodů dokončování prací na elektroinstalaci v klubovnách, budou schůzky probíhat venku. Z tohoto důvodu budou schůzky zkráceny z 1,5 hodiny na 1 hodinu (vyjma Vlčic, které ji mají hodinu běžně).
Vlčice – pondělí: 17:00 – 18:00
– Borůvky – úterý: 16:30 – 17:30
Housenky – středa: 15:30 – 16:30
– Tučňáci – čtvrtek: 16:45 – 17:45
S sebou: roušku, teplé oblečení, reflexní pásek, baterku + běžné vybavení na schůzky

Těšíme se...

Betlémské světlo

Stejně jako každý rok i letos vás zveme na rozdávání Betlémského světla v podvečer 23. prosince. Letos akce proběhne poněkud netradičně na několika místech v Turnově a okolí, kde budete moci potkat skauty z turnovského střediska. Náš oddíl se na vás bude těšit u sochy svatého Jana Nepomuckého v Metelkových sadech.