Důležité

Obnovení kontaktní činnosti

Od pondělí 10. 5. 2021 obnovujeme činnost ve formě schůzek.

 • Vlčice – pondělí: 17:00 – 18:00
 • Borůvky – úterý: 16:30 – 17:30
 • Housenky – středa: 15:30 – 16:30
 • Tučňáci – čtvrtek: 16:45 – 17:45

Podmínky účasti na schůzce dle nařízení vlády:

 1. Každá přítomná osoba musí být bez příznaků onemocnění COVID-19. 
 2. Každá přítomná osoba musí doložit svoji bezinfekčnost, vyjma dětí do 6 let, a to:
  • předložením potvrzení ze školy o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami
  • čestným prohlášením od zákonného zástupce o absolvovaném antigenním testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami  (v případě, že škola nevystavuje potvrzení) (čestné prohlášení viz. příloha)
  • předložením potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami
  • absolvuje na začátku akce před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně, s negativním výsledkem – test z lékárny, který si účastník předem zakoupí,musí proběhnout vždy výlučně před zraky vedoucích dané akce
  • předložením potvrzení o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny
  • předložením potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž u osoby uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů
  • předložením potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
   Pozn.:  Povinnost prokázání bezinfekčnosti testem, (očkováním nebo prodělanou nákazou) se z nařízení vlády vztahuje vždy na všechny účastníky, vyjma dětí do 6 let. I na děti, které v daném týdnu nemají test ze školy. I na školkové děti nad 6 let včetně, které do školky test nepotřebují. I na děti, které mají ve škole antigenní test jednou týdně a už od jeho provedení uplynulo více než 72 hodin. I na středoškoláky, kteří mají zatím výuku jen dálkově. I na dospělé, kteří test nepotřebují do práce. 
 3. Alespoň chirurgické roušky jsou povinné i v přírodě, dojde-li k setkání dvou a více lidí na vzdálenost menší než 2 metry (většina aktivit během schůzek).

Osobě, která nesplní uvedené podmínky, nemůže být umožněna účast na akci.
Schůzky budou probíhat pouze venku, prosíme, přizpůsobte tomu oblečení dětí.

Důležité, Tábor, Těšíme se...

Promítání táborového videa

 • KDY: pátek 26.3.2021 od 17:00
 • KDE: online, odkaz k připojení naleznete v mailu

Kromě táborového videa z loňského roku si promítneme i pár fotek z každé družiny a trochu z oddílového archivu. Akce bude cca na hodinu. Připojit se můžete pomocí odkazu, který naleznete ve svých emailových schránkách.
Těšíme se na všechny Chobotnice i jejich sourozence a rodiče!

Důležité

Obnovení schůzek!!!

Od pondělí 7. prosince budou probíhat schůzky na Ostrově. Dle doporučení vedení Junáka – českého skauta i z důvodů dokončování prací na elektroinstalaci v klubovnách, budou schůzky probíhat venku. Z tohoto důvodu budou schůzky zkráceny z 1,5 hodiny na 1 hodinu (vyjma Vlčic, které ji mají hodinu běžně).
Vlčice – pondělí: 17:00 – 18:00
– Borůvky – úterý: 16:30 – 17:30
Housenky – středa: 15:30 – 16:30
– Tučňáci – čtvrtek: 16:45 – 17:45
S sebou: roušku, teplé oblečení, reflexní pásek, baterku + běžné vybavení na schůzky

Těšíme se...

Betlémské světlo

Stejně jako každý rok i letos vás zveme na rozdávání Betlémského světla v podvečer 23. prosince. Letos akce proběhne poněkud netradičně na několika místech v Turnově a okolí, kde budete moci potkat skauty z turnovského střediska. Náš oddíl se na vás bude těšit u sochy svatého Jana Nepomuckého v Metelkových sadech.

Důležité

ANKETA – Nové jméno pro plachetnici

Během října jste měli možnost podávat návrhy jména nové střediskové plachetnice. Nyní je na řadě hlasování!
Hlasujte zde.

Je možné označit jedno až pět jmen. Pokud vyberete více než pět jmen, bude Vaše hlasování neplatné! Z každé e-mailové adresy lze hlasovat pouze jednou. Hlasovat mohou členové, rodiče a další příznivci skautského střediska Štika Turnov.

Nové jméno plachetnice bude oznámeno na střediskovém Facebooku a webu během prosince!