Důležité

Koronavirová pravidla pro skautskou činnost od 1. 9. 2021

 • Hlavní novinky ve zkratce:
  • prokazování bezinfekčnosti není třeba pro akce do 20 osob
  • platnost antigenního testu se pro potřeby volnočasových a spolkových aktivit prodlužuje ze 72 hodin na 7 dnů
 • Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí být bez příznaků onemocnění COVID-19
 • Každá osoba, s výjimkou dětí do 6 let, musí pro účast na akci pro 20 a více osob doložit svoji bezinfekčnost (viz níže). Osobě, která nesplní uvedené podmínky, nebude umožněna účast na setkání.
 • Způsoby prokázání bezinfekčnosti:
  1. předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
  2. předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů
  3. předložení potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny
  4. předložení potvrzení ze školy o absolvovaném antigenním nebo PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (pozn.: 7 dnů platí i u antigenu, ale pouze pro spolkovou a volnočasovou činnost, jinde platí u antigenu nadále pouze 72 hodin)
  5. předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (pozn. viz o bod výše)
  6. čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním nebo PCR testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (viz. soubor)
  7. absolvuje před zraky vedoucí na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně, s negativním výsledkem (i zde platnost 7 dnů pro činnost v dané jednotce)
 • Ochrana dýchacích cest:
  • povinnost ochrany dýchacích cest se nevztahuje na akce do 10 osob (uvnitř) nebo 30 osob (venku)
  • povinnost ochrany dýchacích cest se v žádné situaci nevztahuje na děti, které ještě nezahájily povinnou školní docházku
  • povinnost ochrany dýchacích cest platí ve vnitřních prostorách pro skupinu více než 10 osob vždy s výjimkou pohybových aktivit, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji
  • povinnost ochrany dýchacích cest platí ve vnějších prostorách pro skupinu více než 30 osob, pokud mezi sebou osoby dodržují rozestupy menší než 1,5 metru, a to s výjimkou pohybových aktivit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *