Důležité

Obnovení kontaktní činnosti

Od pondělí 10. 5. 2021 obnovujeme činnost ve formě schůzek.

 • Vlčice – pondělí: 17:00 – 18:00
 • Borůvky – úterý: 16:30 – 17:30
 • Housenky – středa: 15:30 – 16:30
 • Tučňáci – čtvrtek: 16:45 – 17:45

Podmínky účasti na schůzce dle nařízení vlády:

 1. Každá přítomná osoba musí být bez příznaků onemocnění COVID-19. 
 2. Každá přítomná osoba musí doložit svoji bezinfekčnost, vyjma dětí do 6 let, a to:
  • předložením potvrzení ze školy o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami
  • čestným prohlášením od zákonného zástupce o absolvovaném antigenním testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami  (v případě, že škola nevystavuje potvrzení) (čestné prohlášení viz. příloha)
  • předložením potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami
  • absolvuje na začátku akce před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně, s negativním výsledkem – test z lékárny, který si účastník předem zakoupí,musí proběhnout vždy výlučně před zraky vedoucích dané akce
  • předložením potvrzení o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny
  • předložením potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž u osoby uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů
  • předložením potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
   Pozn.:  Povinnost prokázání bezinfekčnosti testem, (očkováním nebo prodělanou nákazou) se z nařízení vlády vztahuje vždy na všechny účastníky, vyjma dětí do 6 let. I na děti, které v daném týdnu nemají test ze školy. I na školkové děti nad 6 let včetně, které do školky test nepotřebují. I na děti, které mají ve škole antigenní test jednou týdně a už od jeho provedení uplynulo více než 72 hodin. I na středoškoláky, kteří mají zatím výuku jen dálkově. I na dospělé, kteří test nepotřebují do práce. 
 3. Alespoň chirurgické roušky jsou povinné i v přírodě, dojde-li k setkání dvou a více lidí na vzdálenost menší než 2 metry (většina aktivit během schůzek).

Osobě, která nesplní uvedené podmínky, nemůže být umožněna účast na akci.
Schůzky budou probíhat pouze venku, prosíme, přizpůsobte tomu oblečení dětí.