Důležité

Registrace 2020

Vážení rodiče, vážení členové,

blíží se konec roku a s ním i doba pro úhradu členských příspěvků na příští rok. Dovolujeme si Vás tímto požádat o uhrazení příspěvku pro kalendářní rok 2020 ve výši 1.000,- Kč na jednu registrovanou osobu.

Výše členského příspěvku je každoročně stanovena na základě vyvíjející se ekonomické situace i provozních a investičních potřeb naší organizace. I přes to, že Junák čerpá finanční prostředky z vlastních zdrojů (např. pořádáním letních příměstských táborů, pronájmem prostor) a je podporován dotačními programy státního rozpočtu a rozpočtu územních samospráv, je nezbytné část nákladů uhradit právě prostřednictvím příspěvků spojených s registrací člena v organizaci. Členský příspěvek, který za své děti každoročně hradíte, se skládá z několika částí, které slouží pro úhradu veškerých nákladů spojených s členstvím Vašeho dítěte v Junáku. Jedná se o:
– náklady na odvod vyšším organizačním jednotkám Junáka (KRJ Libereckého kraje a ústřední orgány), které slouží na zajištění administrativního zázemí organizace, vydávání časopisů pro členy, metodické a programové podpory, realizace celostátních akcí, apod.,
– náklady na běžný provoz (vybavení kluboven, kancelářské potřeby, sportovní potřeby a další materiál pro program schůzek, nářadí, energie, údržba),
– náklady spojené se zajištěním bezpečnosti Vašich dětí (úrazové pojištění, pravidelné revize objektů kluboven),
– náklady na vzdělávání vedoucích pro zajištění kvality a bezpečnosti připravovaného programu a akcí,
– náklady na výrobu a distribuci členské slevové karty,
– investiční náklady spojené s údržbou, opravami a novými investičními záměry a tvorbu rezerv.

Kromě zvyšujících se provozních nákladů a odvodu Ústředí Junáka bychom rádi získané prostředky vložili do investic na naší skautské základně – Ostrově. Konkrétně plánujeme v roce 2020 zahájit dlouhodobě plánovanou přestavbu malé bývalé klubovny, tzv. Domečku (objekt mezi hlavní klubovnou a venkovními toaletami). Tento prostor bychom rádi přestavěli do podoby jednoho samostatného uzavřeného celku, zahrnujícího kromě nových kluboven a nových společenských prostor, vhodných mimo jiné k přespávání i vnitřní kuchyň, toalety a sprchy, sklad a archiv. Celkově by se tak zvýšil komfort Vašich dětí při pobytu na Ostrově zvláště v zimních měsících. Na tento záměr máme zpracovánu projektovou dokumentaci a vydáno pravomocné stavební povolení.

V současné době je objekt Domečku půjčován i dalším skautům z celé republiky. Plánovaná přestavba by umožnila nejen zvýšit komfort těchto skautských hostů, ale i navýšit stávající kapacitu a prodloužit dobu možných plánovaných pobytů, které jsou nyní limitovány zejména zamrzající vodou ve venkovních prostorách toalet a kuchyně. Oba tyto aspekty by výrazně pomohly k navýšení finančních prostředků střediska plynoucích z pronájmu tohoto objektu, které budou vloženy do dokončení kompletní přestavby. Jsme si vědomi toho, že navyšování příspěvků není přijímáno s nadšením.

Věříme však, že náš záměr povede ke zkvalitnění skautského života na Ostrově a zvýšení finanční soběstačnosti našeho střediska a že tím přispějeme k zajištění dobré budoucnosti skautského hnutí v Turnově.

V následujícím odkazu si prosím vygenerujte prostřednictvím rodného čísla a křestního jména Vaší dcery platební údaje a uhraďte částku 1.000 Kč. Odkaz zde: https://scouting.turnov.org/clen/

Členské příspěvky, prosíme, uhraďte nejpozději do 17. 1. 2020. Platba bude probíhat výhradně bezhotovostně. V případě jakýchkoliv problémů s uhrazením stanovené částky se na mě neváhejte obrátit.

Děkuji za spolupráci.

S přáním krásných a klidných svátků,
za 3DO Zdena Kutilová – Boule, vůdkyně oddílu
Mobil: 721 639 075
Email: chobotnice.turnov@skaut.czzdena.kutilova@.gmail.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *